Ngày mai anh sẽ khác
Dù cây cỏ vẫn mềm
Ngày mai anh sẽ hát
Bài hát là xa em

Anh tựa vào bóng đêm
Chạm nỗi buồn mặt đất
Sương mọng thành giọt chết
Xác cỏ mềm không trôi

Ngày mai anh về thôi
Gửi lời mưa biển nhạt
Ngày mai anh sẽ hát
Bài hát là xa em


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Ngày mai.