xin sửa lỗi chính tả câu: Em không còn thắt bím chứ không phải là thắc bính nhé bạn.