Ăn dừa ngồi gốc cây dừa,
Cho em ngồi với, cho vừa một đôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001