Yêu nhau tâm trí hao mòn,
Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006