Đôi ta như bấc như dầu,
Khêu ra cho rạng kẻo sầu tương tư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001