23/09/2020 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta như bấc như dầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2015 06:47

 

Đôi ta như bấc như dầu,
Khêu ra cho rạng kẻo sầu tương tư.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta như bấc như dầu