Em như cây quế trong nhà,
Anh như người khách đi qua ngoài đường.
Phòng khi anh có nhỡ nhàng,
Anh vào thăm quế, quế càng tốt tươi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001