Sao vua chín cái nằm ngang,
Thương em hồi thuở mẹ mang trong lòng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975