Anh đi ngang qua cửa sao không vào
Hay là anh có chỗ má đào, phụ em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001