Gặp nhau giữa cánh đồng này,
Bốn mắt liếc lại, lông mày đưa ngang.
Bây giờ được thở được than,
Bắt con chim đậu, bỏ đàn chim bay.
Bây giờ anh nắm được tay,
Anh yêu vì nết, anh say vì tình.


Khảo dị:
Gặp nhau giữa cánh đồng này,
Cái mắt anh liếc, lông mày đưa ngang.
Ai làm cho phượng lìa loan,
Đang tay mà bẻ kim vàng làm đôi.
Ai làm cho nước chảy xuôi,
Cho
chim lìa tổ, cho tôi lìa chàng.
Gặp nhau giữa quãng đồng này,
Bốn mắt liếc lại, lông mày đưa ngang.
Gặp nàng, anh mới thở than,
Chơi huê từ thủa huê còn đang xuân.
Đôi ta sống mãi cõi trần,
Một năm chỉ có vài lần gặp nhau
.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001