Kĩu cà kĩu kịt, em gánh nặng xuống ngàn,
Anh có thương xin đợi, em muôn vàn đội ơn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975