Mẹ em khéo đẻ em ra,
Đẻ em mười bốn, đẻ ta hôm rằm.
Đi đâu mà vội mà nhầm,
Sao em chẳng đợi hôm rằm cho trong.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)