Cái cò là cái cò con,
Mẹ nó yêu nó, nó còn làm thơ.
Cái cò bay bổng bay bơ,
Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng.
Đêm về nàng nấu, nàng rang,
Nàng ăn có dẻo thời nàng lấy anh.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006