Cái cò là cái cò con,
Mẹ nó yêu nó, nó còn làm thơ.
Cái cò bay bổng bay bơ,
Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng.
Đêm về nàng nấu, nàng rang,
Nàng ăn có dẻo thời nàng lấy anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]