Hai ta đã trót nặng tình,
Lấy nhau e ngại gia đình thấp cao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001