Đêm nằm nghe giọng anh than,
Như ai bưng chén nước đổ vào gan lạnh lùng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001