Trách trời sao vội mưa giông,
Trách em mau lớn lấy chồng bỏ anh.


Bài ca da do bà Tô Thị Diệp (sinh năm 1932) ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đọc cho ghi lại.