Hỡi người bạn cũ quen ta,
Có ai như bạn, giúp ta một người.
Một người mười tám cho xinh,
Lời ăn tiếng nói như mình mình ơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001