Đau tương tư uống nước bạc trăm,
Không thấy người nghĩa tới thăm chút nào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]