Cô kia khăn trắng loà loà,
Tang cha tang mẹ hay là tang ông?
Hay là cô để tang chồng?
Để anh mua cốm mua hồng sang chơi.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969