Con chim chiền chiện,
Nó liệng trên cao.
Nó kêu làm sao,
Tằng lăng tiu líu!
Còn em lịu địu,
Không nỡ dứt tình.
Chờ khi thanh vắng một mình,
Đón anh em hỏi phụ tình tại ai?


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007