Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu,
Nhớ đến người tình cựu ái ân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001