Đêm khuya gió lọt qua song
Bóng sao vằng vặc, bóng trăng mờ mờ
Bốn bề sương tuyết, mịt mờ
Trăng nghiêng chênh chếch, gà đà gáy ran
Hải đường lả ngọn đông lân
Sương sa ngọn cỏ, trăng lần chân mây
Tà tà trăng ngả về tây
Thiếp về chàng ở lại đây làm gì?
Chàng không phải người diện thị đối phi
Mai về tiếng nọ tiếng ni thiếp ngừa
Ví dầu sớm cũng như trưa
Lẽ mô gió lọt mà đưa đèn mù
Người về cách bóng trăng lu
Kẻ đi non nước mịt mù dặm khơi
Đừng cho bướm rã ong rời
Còn non còn nước còn trời còn trăng
Nghĩa nhân một gánh nặng oằn
Thiếp tôi thong thả nỉ năn đôi lời
Rượu nồng một chén lưng vơi
Chân lần dò bước đưa người biệt ly
Đau lòng kẻ ở người đi
Chân đi mấy bước, lệ ly bì bấy nhiêu
Trăm năm cũng quyết cũng liều
Gương hồng quyết để mai chiều cùng soi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001