Em như tố nữ trong tranh,
Anh như ngòi bút chấm cành hoa mai.
Tiếc thay mắt phượng mày ngài,
Hồng nhan thế vậy nỡ hoài tấm thân.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006