Em như tố nữ trong tranh,
Anh như ngòi bút chấm cành hoa mai.
Tiếc thay mắt phượng mày ngài,
Hồng nhan thế vậy nỡ hoài tấm thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]