Một lời thề không duyên thì nợ,
Hai lời thề không vợ thì chồng,
Ba lời thề khơi núi lấp sông,
Em quyết đi theo anh cho trọn đạo kẻo luống công anh đợi chờ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)