Áo ngắn cũng như áo dài,
Ở trong nhuộm tím, ở ngoài the thâm.
Ra đường gặp bạn tri âm,
Đầu đội nón dứa, tay cầm dao cau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001