Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang,
Bây giờ chữ liễu nét ngang mất rồi!
Con tằm bối rối vì tơ,
Anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009