Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 08:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/09/2019 15:52

Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo,
Thập bát sông chúng anh cũng lội,
Tứ cửu tam thập lục đèo chúng anh cũng trèo qua.
Chén son nguyện với ông trăng già,
Càn khôn đưa lại một nhà vui chung.
Con đàng xa xôi, xin em chớ ngại ngùng,
Xa người xa tiếng, nhưng lòng không xa.
Nói ví dù sớm biết nhau ra,
Đá vàng cũng quyết, phong ba anh cũng liều.
Đường tình duyên nhớ ít, tưởng nhiều,
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
Con dao vàng anh liếc đá vàng,
Mắt anh, anh liếc, mắt nàng nàng đưa.
Ta mần thinh đi kẻo thế gian ngờ,
Lòng đây thương đó biết cơ hội nào.
Quyết xắn tay anh bẻ khoá Động Đào.


Khảo dị:
Em có yêu anh, tam tứ núi chúng anh cũng trèo,
Thập bát sông tang tình chúng anh cũng lội,
Tứ cửu tam thập tục đèo chúng anh cũng trèo qua.
Chén son em ơi, anh nguyện với ông trăng già,
Càn khôn đưa lại mấy một nhà vui chung.
Con đàng xa xôi, xin em chớ ngại ngùng,
Xa người, xa tiếng, nhưng lòng không xa.
Nói ví dầu sớm biết nhau ra,
Đá vàng cũng quyết, phong ba anh cũng liều,
Đường tình riêng mới nhớ ít, tưởng nhiều.
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
Con dao vàng anh liếc đá vàng,
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa.
Ta mần thinh đi kẻo thế gian ngờ,
Lòng đây thương đó biết cơ hội nào.
Quyết sẵn tay, anh bẻ khoá Động Đào.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975