Trầu bọc khăn trắng cau tươi,
Trầu bọc khăn trắng, đãi người xinh xinh.
Ăn cho nó thoả tâm tình,
Ăn cho nó thoả sự mình với ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]