Lá này gọi lá xoan đào,
Tương tư gọi nó thế nào hở em?
Lá khoai anh ngỡ lá sen,
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]