Anh nay tứ hải giang hồ,
Về đây sông nhỏ, sóng xô mặc lòng!
Hỡi cô con gái chưa chồng!
Trông con sào vắn má hồng đừng phai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001