14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
Từ khoá: trăng bén gió (1)

Đăng bởi @Lá@ vào 28/03/2008 06:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/08/2019 21:52

Bao giờ cho gạo bén sàng,
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh.


Khảo dị:
Bao giờ cho gạo bên sàng,
Cho trăng bén gió, cho nàng lấy anh.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975