Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 08:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/08/2019 20:20

Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi,
Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm.


Khảo dị:
Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi,
Kẻo khuất bóng bần anh bắc em nam.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975