Thương em chẳng dám vô nhà,
Đi ngang qua ngõ hỏi gà bán không.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975