Anh về trồng chuối nuôi chim,
Chớ nghe sáo thổi, đờn kìm bỏ em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001