Cô kia má đỏ hồng hồng,
Cô chưa lấy chồng còn đợi chờ ai?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975