Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 23:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/06/2019 05:39

Chuồn chuồn mắc phải tơ vương,
Nào ai quấn quýt thì thương nhau cùng.


Khảo dị:
Chuồn chuồn mắc phải nhện vương,
Đã trót quấn quít thì thương nhau cùng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)