Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2015 17:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/09/2020 18:03

Gắng công kén hộ cốm Vòng,
Kén hồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.
Trách ai lòng dạ đổi thay,
Hồng nay để thối, cốm này để thiu.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002