23/06/2021 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gắng công kén hộ cốm Vòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2015 17:44

 

Gắng công kén hộ cốm Vòng[1],
Kén hồng Bạch Hạc[2] cho lòng ai vui.
Trách ai lòng dạ đổi thay,
Hồng nay để thối, cốm này để thiu.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Là làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, Hà Nội, chuyên làm nghề cốm nổi tiếng gọi là cốm Vòng. Đúng ra tên Vòng chỉ toàn tổng Dịch Vọng tức là tổng Vòng xưa kia.
[2] Tên một huyện ở tỉnh Phú Thọ cũ có giống hồng ăn quả nổi tiếng được gọi là hồng Bạch Hạc hay Hồng Hạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gắng công kén hộ cốm Vòng