Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
Phụ mẫu em biết được, anh la bạn nghèo mình đo chân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001