Bãi dài cát nhỏ tăm tăm,
Phải căn duyên trời định bấy nhiêu năm anh cũng chờ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975