Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa,
Ngõ em cây nhãn, ngõ ta cây đào.
Có thương mới bước chân vào,
Không thương có đón có chào cũng không.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001