Tương tư chẳng ốm cũng sầu,
Con ruồi đậu mép chẳng đau cũng buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)