Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao.
Nó kêu “Lăng lăng líu líu,
Đôi ta lận đận, lịu địu sao nỡ dứt tình”?
Thà không anh ở một mình,
Kết duyên rồi lại bạc tình sao nên!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)