07/08/2020 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:38

 

Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao.
Nó kêu “Lăng lăng líu líu,
Đôi ta lận đận, lịu địu sao nỡ dứt tình”?
Thà không anh ở một mình,
Kết duyên rồi lại bạc tình sao nên!
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao