Đèn lồng theo cột phướn
Gió chướng thổi hao dầu
Em có thương anh thì để dạ, chớ em rầu nó hư thân


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001