Đêm đêm thức giấc mơ màng,
Chợ hoàng lương chiêm mộng thiếp sầu chàng ngẩn ngơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001