Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh,
Đồn em là vợ, đồn anh là chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)