Hôm nay mười bốn mai rằm,
Chín tháng cũng đợi, mười năm cũng chờ.
Trăm năm quyết đợi, quyết chờ,
Dẫu mà tóc bạc như tơ cũng đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001