Hôm nay ta ngồi lưng đèo,
Chàng ơi có thấy suối reo quanh mình.
Xin chàng hãy nhìn cho tinh,
Bao người nhộn nhịp sân đình làng kia.
Vì đâu ta phải chia lìa,
Vì đâu ta phải ra đi ngoài rừng.
Chỉ vì chỉ rối đứt tung,
Em phải lấy cái thằng chồng, em đã từng chê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001