Anh có thương hay không thì em nỏ biết
Anh thốt nhiều lời thảm thiết hơn thương
Thiếu chi quân tử bốn phương
Thấy anh có ngãi em ôm duyên đợi chờ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001